نسخه مرورگر شما جهت کار با سيستم ثبت نام مناسب نمی باشد.

به منظور عدم بروز مشکل در روند ثبت نام می بايست از مروگر Internet Explorer 6 يا نسخه هاي بالاتر استفاده نمائيد.